naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
pracovníci školy
škola
internát
jídelna
akce + fotogalerie
napište nám
autor stránek

Netradičně
za poznáním

Společně
za poznáním

EU peníze školám

naše město
pracovníci školy


vedení školy
Ředitelka : Mgr.Bc. Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky : Mgr.Bc. Iva Hauslerová

poradní sbor
výchovná poradkyně – Mgr.Iveta Vaiglová
metodik primární prevence - Mgr.Martina Jurdová
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr.Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr.Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr.Hana Bendová

třídní učitelé
třídy základní školy praktické
I. (1., 4.S) Barbora Batovcová, Dis., as.ped. Monika Vávrová
II. (2.,3.) Mgr.Alice Janišová, as.ped. Bc.Radka Šauerová
IV. (4., 5.) Mgr.Hana Bendová 
VI. Ivana Kiňová
VII. Mgr.Martina Jurdová
VIII. Mgr.Iveta Vaiglová
IX. (9., 9.S, 7.S) Mgr.Ludmila Bašová

třídy základní školy speciální 
IV.C Mgr..Silvia Markovičová, as.ped. Hana Archelausová 

učitelé bez třídnictví
Alekos Kanakudis

internát
I.výchovná skupina - Hana Renčová 

Noční bezpečnostní pracovník – Marta Bukačová
Denní bezpečnostní pracovník - Hana Archelausová

ostatní zaměstnanci
vedoucí školní jídelny a ekonomka : Pavlína Täuberová
hospodářka : Monika Vávrová
kuchařka: Jitka Dlouhá
školník: Pavel Dlouhý
úklid zajišťují: Marie Serýnová 
                     Karolína Krzáková
                     

náš zřizovatel

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub

recykloHRANÍ

naše akce

Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!

Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!

Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým