naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
pracovníci školy
škola
internát
jídelna
akce + fotogalerie
napište nám
autor stránek

Společně
za poznáním

EU peníze školám

naše město
pracovníci školy


vedení školy
Ředitelka : Mgr.Bc. Iveta Krzáková
Zástupkyně ředitelky : Mgr.Bc. Iva Hauslerová

Poradní sbor
výchovná poradkyně, metodik primární prevence – Mgr. Iveta Vaiglová
metodické sdružení pro 1.stupeň – Mgr. Alice Janišová
metodické sdružení pro 2.stupeň – Mgr. Ludmila Bašová
metodik environmentální výchovy – Mgr. Martina Jurdová

třídní učitelé
Mgr. Hana Jůdová 
Mgr. Hana Bendová
Mgr. Alice Janišová
Mgr. Ludmila Bašová 
Mgr. Martina Jurdová 
Mgr. Iveta Vaiglová 


netřídní učitelka
Mgr. Simona Sluková

asistentka pedagoga
Hana Archelausová
Barbora Batovcová DiS.

vychovatelka
Hana Renčová 

noční bezpečnostní pracovník
Eva Měšťáková

denní bezpečnostní pracovník
Hana Archelausová

správní zaměstnanci
vedoucí pro provoz a ekonomiku: Pavlína Täuberová
vedoucí školní jídelny: Pavlína Täuberová 
hospodářka : Lucie Pilecká
kuchařka: Zdeňka Klieberová
školník: Pavel Dlouhý
úklid zajišťují: Jitka Dlouhá
                     Pavel Dlouhý


 

náš zřizovatel

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub

recykloHRANÍ

naše akce

Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!

Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!

Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým