naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
pracovníci školy
škola
internát
jídelna
akce + fotogalerie
napište nám
autor stránek

Netradičně
za poznáním

Společně
za poznáním

EU peníze školám

naše město
internát


Internát je součástí ZŠ praktické Bílina, která jako jedna z mála v Ústeckém kraji nabízí ubytování pro děti s lehkým , středně těžkým a těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Přihlášení dítěte na internát má řadu výhod:
- je zajištěna pravidelná docházka a příprava do školy, 
- u mnoha žáků dochází ke zlepšení výsledků ve školní práci, 
- dítě získává potřebné dovednosti a návyky 
- není vytrženo z rodinného prostředí a rodina není zbavena odpovědnosti za jeho výchovu, 
- dítě může být ochráněno před umístěním do dětského domova či výchovného ústavu. 

Internát sehrává důležitou úlohu při výchovném působení na žáky v době jejich volného času. Zajišťuje dětem ubytování, stravování, pravidelnou hygienu, odpočinkové, rekreační, zájmové činnosti, snaží se předcházet negativním jevům /šikana, drogy, kouření, alkoholismus, rasismus, vandalismus, agresivita aj./, pomáhá vytvářet žádoucí vztahy s ostatními dětmi a dospělými. Se školou tvoří společně řízený celek.
Internát supluje rodinu ve dnech školního vyučování. Prázdniny a víkendy tráví děti ve své rodině.

 
 

náš zřizovatel

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub

recykloHRANÍ

naše akce

Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!

Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!

Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým