naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
pracovníci školy
škola
internát
jídelna
akce + fotogalerie
napište nám
autor stránek

Společně
za poznáním

EU peníze školám

naše město
akce + fotogalerie

Cvičení v přírodě
Exkurze – Hasiči
Vzpoura úrazům
C´est la vie
Zdravá pětka
Oslavy MDD
Projektové odpoledne - Jarní keramika
Projektové dopoledne Den Země
Jarní sportování
Jarní tvoření
Tonda Obal na cestách
Sportovní hry mládeže – školní kolo
A B I L Y P I Á D A 14. ročník
Duben – MĚSÍC BEZPEČNOSTI
Silácký víceboj
Velká velikonoční soutěž o nekrásnější kraslici
Žáci ZŠ praktické navštívili myslivnu
Školní kolo OVOV
NOROTUR
Vánoční besídky, rozloučení se starým rokem
Projekt „Jsme jeden tým“
Projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub
Dobrodružství s pohádkou
Další beseda s MP Bílina byla na téma „Legální drogy a jejich rizika“
Projektové odpoledne - Výroba šperků z PET lahví
Beseda s kurátorkami OSPOD
Jsme jeden tým
Beseda s Městskou policií
Sběr kaštanů
DEN STROMŮ – „STROM DO KAŽDÉ TŘÍDY“
Co víš o Slovensku?
ČR - má vlast
Vyřezávané dýně
Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!
Přesazování pokojových květin
Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích
Kroužek zábavné logiky
Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!
Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým
Internát
Naše škola
 

náš zřizovatel

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub

recykloHRANÍ

naše akce

Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!

Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!

Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým