naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
pracovníci školy
škola
internát
jídelna
akce + fotogalerie
napište nám
autor stránek

Netradičně
za poznáním

Společně
za poznáním

EU peníze školám

naše město
akce + fotogalerie


PROJEKTOVÝ DEN - DEN ZEMĚ

22. duben, známý jako DEN ZEMĚ, jsme si s žáky připomněli projektovým dopolednem. V úvodu jsme si vysvětlili význam tohoto projektu a důležitost chránit planetu ZEMI. Zaměřili jsme se na třídění odpadu – proč a jak třídit. Na interaktivní tabuli plnili různé úkoly, v pracovních listech si zopakovali barvy kontejnerů, do kterých třídili obrázky různých předmětů. Na školním pozemku si vyrobili z PET lahve naplněné zeminou, do které zaseli semínka řeřichy, panáčka.

Organizace: Mgr. Alice Janišová, as. pedag. Barbora Batovcová Dis.
 

náš zřizovatel

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub

recykloHRANÍ

naše akce

Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!

Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!

Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým