naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
pracovníci školy
škola
internát
jídelna
akce + fotogalerie
napište nám
autor stránek

Netradičně
za poznáním

Společně
za poznáním

EU peníze školám

naše město
Netradičně za poznánímNETRADIČNĚ ZA POZNÁNÍM

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Netradičně za poznáním, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013543, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.
V průběhu projektu budou realizovány tyto aktivity: 


• osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů – oblast informačních a komunikačních technologií

• vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti

• tandemová výuka

• Klubu zábavné logiky a deskových her

• Čtenářský klub

• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

• projektové dny ve škole


Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Tento projekt je spolufinancován EU.


 

náš zřizovatel

úřední e-deska

úřední e-deska

jídelníček

projekt Ústecký dětský zub je zdravý zub

recykloHRANÍ

naše akce

Den zvířat – Kdo se bojí, nesmí do lesa!

Recyklohraní – 1. úkol Vydržím víc a posloužím déle!

Cvičení v přírodě – projekt Jsme jeden tým